A webáruházak általános szerződési feltételei a webáruházak egyik legfontosabb dokumentuma, amely alapvetően meghatározza működésüket és jórészt a működésükből eredő vitás helyzetek rendezésének lehetséges kimeneteleit. Az általános szerződési feltételeket éppen ezért a tevékenység megkezdését megelőzően érdemes nagyon alaposan átgondolni.

Mit tartalmazzon az ÁSZF?

Az általános szerződési feltételeknek tartalmazni a kell mindazon információkat, amelyeket jogszabály a webáruházak tájékoztatási kötelezettségei körében meghatároz.

Az ÁSZF szövegében fontos, hogy a pontos megnevezéseket a szerződésben végig következetesen használjuk, hogy a felhasználók számára egyértelműek legyenek az előírások.

A jogszabályok által megkívánt üzemeltetői adatokon túl a szolgáltatás igénybevételével, illetve igénybe vevőjével kapcsolatos rendelkezések, a szerződéskötés lépéseinek pontos rögzítése, a fizetési és – termékértékesítés esetén - szállítási feltételek, valamint a felhasználói igényérvényesítéssel kapcsolatos rendelkezések (pl. elállás, kellék- és termékszavatosság) rögzítése elengedhetetlen.

Érdemes-e ÁSZF sablont használni?

Természetesen minden szolgáltatás más és más, így az általános szerződési feltételeket egyedi módon, az üzemeltetők és a felhasználók igényeinek (vagy várható igényeinek) megfelelően szükséges kialakítani, ezért „sablon ÁSZF” alkalmazása egyáltalán nem javasolt.