Magyarország Alaptörvénye szerint mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez, továbbá a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.

Közérdekű adat vs. közérdekből nyilvános adat

A közérdekű adat fogalmát az Infotv. a következők szerint határozza meg:

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

A közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. A közérdekből nyilvános adat tehát olyan adat, amely nem minősül közérdekű adatnak, pl. azért mert személyes adatról vagy mert nem közfeladat ellátó szerv kezelésében lévő adatról van szó.

Közérdek és nyilvánosság

A fentiek alapján tehát a közszféra kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó minden adat közérdekű, mindazonáltal nem minden közérdekű adat nyilvános is.

A közérdekű adatok nyilvánossága korlátozható az üzleti titoknak minősülő adatok, a minősített adatok, a döntés előkészítéssel kapcsolatos adatok, a szerzői jogi védelem alatt álló művek, továbbá egyéb a nyilvánosság korlátozására vonatkozó törvény rendelkezése szerint (pl. honvédelmi érdekből, nemzetbiztonsági érdekből, bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében, környezet- vagy természetvédelmi érdekből, stb.)

Tájékoztatási kötelezettség

Az Infotv. alapján a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. A tájékoztatási kötelezettségét az adatkezelő tehát kétféle módon teljesíti. Egyrészről köteles közzétenni a jogszabályban meghatározott közérdekű adatokat (Elektronikus közzététel a közzétételi listák alapján) internetes honlapján, digitális formában. Másrészről a közérdekű adatigénylés keretében kérésre köteles a kezelésében lévő közérdekű (vagy közérdekből nyilvános) adatokat hozzáférhetővé tenni.