Az adatkezelő jogszabályból eredő kötelezettsége, hogy az adatkezelést érintő minden tényről egyértelmű és részletes tájékoztatást adjon az érintettnek az adatkezelés megkezdését megelőzően.

E kötelezettség elmaradása esetén az adatkezelő a jogszabályban meghatározott következményekkel számolhat, így mindenképpen szükséges az adatkezelést annak megkezdését megelőzően átgondolni és az adatkezelő adatvédelmi eljárását megfelelően kialakítani.

A tájékoztatás tartalmi követelményei

Tartalmi szempontból a tájékoztatásnak ki kell térnie különösen az adatkezelés céljára, jogalapjára, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy megnevezésére, az adatkezelés időtartamára, az adatok megismerhetőségére, valamint az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Fontos, hogy a jogszabályi felsorolástól függetlenül a tájékoztatásnak minden tényre ki kell terjednie, amely az adatkezelés szempontjából jelentőséggel bír, tehát az adatkezelők többségében a tájékoztatás a felsoroltakon túl több részletre is ki kell, hogy terjedjen.

Az adatkezelési tájékoztatónak tartalmaznia kell az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogérvényesítési lehetőségeit.

A tájékoztatás minősége, elérhetősége

A tájékoztatás minősége és elérhetősége szempontjából közérthetőnek, áttekinthetőnek (világosnak és egyértelműnek) kell lennie, továbbá az érintettek számára rendelkezésre kell állnia, lehetőséget kell biztosítani annak megismerésére. Ezen követelmények és a hatóság gyakorlata alapján pusztán a jogszabály szövegének kimásolásával, illetve adatkezelési tájékoztató minta szövegének alkalmazásával az érintettek tájékoztatásának jogszabályi követelménye nem valósul meg.