Társasági jog

Egyszerűsített végelszámolás folyamata

Az egyszerűsített végelszámolás a jogi személyiség nélküli társaságok megszüntetésének egyik leggyorsabb formája. Feltétele, hogy a cég ne legyen fizetésképtelen és a...

Ingatlanjog

A Nemzeti Eszközkezelő által átvett ingatlanok visszavásárlása

Az Eszközkezelő által megvásárolt ingatlan bérlője visszavásárolhatja az ingatlant a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát követő 6. hónap...

E-kereskedelem

Webáruházak tájékoztatási kötelezettsége

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatással kapcsolatban a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább...

Adatvédelmi jog és Információszabadság

Az adatkezelés elvei és jogalapja

A személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A cél nélküli vagy nem konkrét célú...

Társasági jog

Kft törzstőke emelésének módja, határideje, lehetőségei

Azon korlátolt felelősségű társaság esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, legkésőbb 2016. március 15-éig (a módosítás...

Adatvédelmi jog és Információszabadság

Az adatvédelmi nyilvántartás

Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági nyilvántartást vezet. A...

Társasági jog

Kötelező cégmódosítás 2015 - 2016

A Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a bejegyzés alatt álló gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat...

E-kereskedelem

Elállási jog gyakorlása céges vásárló esetén, avagy mikor minősül a vá…

Gyakran előforduló eset, hogy a webáruházban nem természetes személy, hanem egy vállalkozás köt szerződést vevői oldalon a termék vásárlására vagy...

Adatvédelmi jog és Információszabadság

Az érintettek jogai a jogsértő adatkezeléssel szemben

Az érintett számára több lehetőség biztosított a jogsértő adatkezeléssel szemben, amelyek - költséghatékonyság szempontjából legalábbis - egyfajta sorrendet is jelentenek...

Ingatlanjog

Ingatlanvásárlás banki hitellel

Az ingatlanvásárlások nagy része napjainkban banki kölcsönszerződéssel vegyesen jön létre, melynek következtében egyrészt az ügyvéd által szerkesztett szerződésekbe épülnek be a...